Превенция

Не позволявайте на гъбичните инфекции да ви извадят от играта

Не са известни много недостатъци, свързани с физическите упражнения и спорта, но за съжаление гъбичните инфекции по кожата и ноктите могат да са един от тях. Спортистите и хората, посещаващи спортните зали, са по-предразположени към гъбични инфекции по кожата и ноктите по различни причини.1 Гъбичките се размножават в топли, влажни места като душове, съблекални2 и, разбира се, по краката. След това инфекциите се разпространяват чрез физически контакт или общо ползване на предмети като кърпи или обувки2


Има ли риск за вас?

Всяка от гъбичните инфекции има различен ефект върху различните спортове. Дерматофитите, например, може да се разпространяват чрез пряк контакт при спортове като ръгби или борба.1 Гъбичките по краката може да се размножават в затворени обувки без вентилация, поради което може да засегне хора, занимаващи се с различни видове спорт, от баскетбол и бягане до футбол.1-3 Все пак, струва си да отбележим, че всяка гъбична инфекция може да се разпространи, ако попадне в подходяща среда.2,3 Повишен риск от гъбични инфекции се наблюдава при редица спортове.3-6

Футбол
В проучване, проведено сред професионални и университетски футболисти, при 69 % от мъжете са отчетени положителни резултати за наличие на гъбички по краката.3

Борба
Дерматофити са установени при до 60 % от трениращите борба в университети.4

Плуване
Приблизително 17 % от посещаващите обществени плувни басейни в Исландия са имали гъбична инфекция по ноктите.5 Подобни резултати са отчетени и в Монреал, където 15% от редовно посещаващите плувни басейни имат гъбички по краката.6 Друго проучване показва, че 46 % от изследваните служители на плувни басейни в Израел са имали едновременно гъбички по краката, както и гъбична инфекция по ноктите.7

Бягане
При около 22% от бегачите в маратони са установени гъбички по краката при проведено проучване.5,8


Как да избегнете гъбичните инфекции

Поради техния характер при някои спортове съществува по-голям риск от инфекции, разпространяващи се между спортистите. Затова подготвихме списък на видовете спорт и потенциалния риск при всеки от тях, и добавихме съвети как да избегнете заразяване с инфекция.


Риск от предаване на инфекции между спортистите според вида спорт9


Някои съвети как да спрете разпространението10-12

•     Избягвайте да споделяте предмети, чрез които могат да се разпространяват инфекции, като кърпи, четки за коса и обувки.

•     Не ходете боси и носете обувки или чехли в съблекални и около обществени душове и басейни.

•     Поддържайте тялото си и особено краката, максимално сухи.

•     Взимайте душ веднага след всяка тренировка4 – след което се подсушете добре!

 

Симптоми, за които да внимавате13

 

Дерматофити по кожата: сърбящ обрив по кожата във вид на пръстен или люспесто петно. Гъбички по краката: напукана кожа и мехури по стъпалата, които образуват коричка или са пълни с течност и сърбят. Гъбички по ноктите: Обезцветяване и удебеляване на ноктите
     
Изображение, съдържащо публична информация, лицензирано по Отворен държавен лиценз версия 3.0 Изображение, съдържащо публична информация, лицензирано по Отворен държавен лиценз версия 3.0 Изображение, съдържащо публична информация, лицензирано по Отворен държавен лиценз версия 3.0

 

Връщане отново в играта

За да се ограничи до минимум разпространението на гъбичните инфекции, се препоръчва спортистите да се върнат към активните си занимания 72 часа след начало на противогъбично лечение в случай на гъбична инфекция по кожата, както и всички лезии да бъдат покрити с дишаща превръзка.4 При инфекции по скалпа все пак е добре засегнатите да се въздържат от спорт в рамките на до две седмици.4

Гъбичната инфекция е нежелано препятствие за всеки спортист, но ако прилагате необходимите предпазни мерки и лечение, може да избегнете резервната скамейка и да останете в играта.

 

 1. Adams BB. Dermatol Nurs 2008;20:39-44.
 2. NHS. Ringworm And Other Fungal Infections. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/ringworm/causes. Last accessed December 2017.
 3. Likness LP. J Am Osteopath Assoc 2011;111:373-379.
 4. Zinder SM et al. J Athl Train 2010;45:411-428.
 5. Gudnadottir G et al. Acta Derm Venereol 1999;79:376-377.
 6. Attye A et al. Eur J Epidemiol 1990;6:244-247.
 7. Shemer A et al. Mycopathologia 2016;181:851-856.
 8. Auger P et al. Mycoses 1993;36:35-41.
 9. National Federation of State High School Associations. Sports Related Skin Infections Position Statement and Guidelines, 2006.
 10. NHS. Ringworm And Other Fungal Infections. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/ringworm. Last accessed December 2017.
 11. Bupa. Fungal skin infections. Available at: https://www.bupa.co.uk/health-information/directory/f/fungal-skin-infections. Last accessed December 2017.
 12. NICE. Fungal skin infection - foot. Available at: https://cks.nice.org.uk/fungal-skin-infection-foot#!scenario. Last accessed December 2017.
 13. NHS. Ringworm And Other Fungal Infections. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/ringworm/symptoms. Last accessed December 2017.

Интересни факти и цифри

Интересни факти и цифри

Най-прекият път на

инфекцията минава

през домакинството1

1 Goldman, PLoS Pathog. 2014 Jun; 10(6): e1004105

x