Грижа за краката през зимните месеци

Какво представляват гъбичките по кожата и ноктите?

Нашите продукти

Грижата е най-добрата превенция

Ролята на обувките за поява на гъбични инфекции

Интересни факти и цифри

Интересни факти и цифри

В някои страни

около 20% от населението

страдат от гъбични инфекции.1

1 Hee Jung Yoon, et al. Epidemiol Health. 2014; 36: e2014017

x